اجرای نقالی در برج میلاد تهران

25 اردیبهشت 1401

تاریخ پزشکی جهان

19 اردیبهشت 1401

موشن گرافیک مجمع سلامت استان تهران

27 خرداد 1397

موشن گرافیک نذر سلامت

27 اسفند 1396

موشن گرافیک شیرینی سالم

27 اسفند 1396

کلیپ گزارش SDH در ایران

27 اسفند 1396

ویدیوی تبیین اهداف توسعه پایدار در مجمع جهانی بهداشت (ژنو)

22 تیر 1396

اینفوگرافی مجمع ملی سلامت

26 اسفند 1395

اینفوگرافی جشنواره ساب‌پرتال‌های شهرداری تهران

26 اسفند 1395

اینفوگرافی مجمع ملی سلامت

26 اسفند 1395