شعرخوانی بهروز رضوی در بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی

8 تیر 1401

اجرای ترانه بارون بارون گروه رستاک

17 خرداد 1401

اجرای موسیقی در بزرگداشت محمدعلی موحد

3 خرداد 1401

سخنرانی هرمز علی‌پور در بزرگداشت روز خیام

31 اردیبهشت 1401

اجرای نقالی در برج میلاد تهران

25 اردیبهشت 1401

فیلم کوتاه تاریخ پزشکی جهان

21 اردیبهشت 1401

مستند فیروزه

21 اردیبهشت 1401

تاریخ پزشکی جهان

19 اردیبهشت 1401

موشن گرافیک مجمع سلامت استان تهران

27 خرداد 1397

موشن گرافیک نذر سلامت

27 اسفند 1396